home  8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 74/A  phone +36/93-313-010  email kollegium[@]cserhati-edu[.]hu

Események

Farsang a Kollégiumban

image 100A farsang egy zajos nevetéssel teli mulatság, amelyet egykor az ősi hiedelmek, babonák hívtak életre. A középkori hiedelmek szerint a tél utolsó napjaiban, amikor a nappalok egyre rövidebbek, azt hitték, hogy a Nap elgyengül, és a gonosz szellemek ez által életre kelnek. 2019. február 27-én rendeztük meg a diákok által is várt közösségi rendezvényt. A diákok többsége kreatív, ötletes, saját maguk által készített jelmezben érkezett a farsangi felvonulásara. Az ünnepséget nagy készülődés előzte meg. A program elérte a célját, és egy hagyományos szép télbúcsúztató vidám zenés bulival zártuk az estét. Reméljük, sok-sok ilyen közösséget összekovácsoló rendezvényünk lesz még a kollégiumban. Köszönet a szervezésért a kollégiumi Diákönkormányzatnak és minden önkéntesnek.

A kommunista diktatúra áldozataira emlékeztünk

image 800A mai napon a kommunizmus áldozataira emlékezünk. Magyarokra és más nemzetiségűekre.

1947. február 25-én 72 éve a szovjet megszállók ezen a napon tartóztatták le Kovács Bélát, a Kisgazda Párt főtitkárát, akit képviselői mentelmi joga sem tudott megvédeni sem a letartóztatástól, sem az azt követő koncepciós eljárástól, sem a hosszú börtönévektől.

Koholt vádakkal illették majd internáltak embereket. Nem számított, hogy valaki a falu elöljárójaként sikeresen szegült szembe a nyilasok kitelepítési parancsával, és nem számított az sem, hogy mit tett valaki a II. világháború során azért, hogy kicsiny közösségét megóvja a háború pusztításától.

Álljunk meg egy percre mindennapjaink rohanásában, és emlékezzünk azokra, akik mártíromságot szenvedtek magyarságukért! Mondjuk el gyermekeinknek, a fiatal generációknak, kik voltak s miért kellett meghalniuk azoknak, akikre ma közösen emlékezünk! A kiállítás révén az áldozatok emlékezete tovább éljen az új nemzedékekben is. Mert amíg emlékezünk közös történelmünkre, nem csak nemzetünk látja tisztábban múltját s ezáltal jövőjét, de mártírjaink sem halnak meg egészen.

A „Málenkij robot, avagy ártatlanul, ítélet nélkül kényszermunkán a Szovjetunióban”

A romos Magyarország az 1944-es német megszállást és a nyilas uralmat követően sem lélegezhetett fel.  A háború és a holokauszt milliókat érintő pusztításai után a szovjet Vörös Hadsereg újabb megpróbáltatás elé állította a lakosságot.

A világháborúban és azt követően több ezer magyar civil esett szovjet fogságba, és került ki a Szovjetunióba, ahol az elsődleges cél nem a foglyok elpusztítása, hanem a háborúban elpusztított ország újjáépítése volt. Miután Magyarországra érkezett a Vörös Hadsereg, nyomukban hadifogolygyűjtő-táborok jöttek létre, ahonnan a foglyokat folyamatosan bevagonírozták, majd a Szovjetunió különböző területeire, málenkij robotra szállították.

A háború következtében megnőtt fogolylétszám miatt a GUPVI, a külföldiek Gulagjaként emlegetett táborok száma is jelentősen több lett. A munkatáborok mindennapjai szigorú szabályok között zajlottak: hajnali ébresztő, órákon át tartó sorakozó és létszámellenőrzés, ételosztás, majd 12-14 óra munka után térhettek csak vissza az emberek. A nők és a férfiak kivétel nélkül mind kemény fizikai munkát végeztek, és napi teljesítményük után kapták még következő napi fejadagjukat. Az étel mennyisége és minősége, a nehéz munka, valamint a borzasztó higiéniás viszonyok is mind közrejátszottak abban, hogy a táborokban egymást érték a halálesetek. Az embertelen körülmények következtében megközelítőleg 300 ezer magyar veszíthette életét a Szovjetunióban.

A kiállítás fényképeken, plakátokon, visszaemlékezéseken és túlélőktől származó tárgyakon keresztül mutatja be Magyarország második világháborús végnapjait, a kényszermunkára elhurcoltak keserves mindennapjait, és a hazatérés keserédes pillanatait.

A „Péntek volt és 23” című tárlat az 1950-53 között Zalából a hortobágyi rabtáborokba elhurcolt családokra emlékezik.

Az 1945-ös parlamenti választások után a totális hatalomra törő kommunista párt szemében a megye egésze – azon belül a határvidék különösen – a „reakció” melegágya volt. 1947–48-ban a háborús állapotra berendezkedő birodalomépítés jegyében szigorították a vasfüggönyzárt, és hozzáláttak a társadalom proletarista átrendezéséhez, az úgynevezett népi demokrácia létrehozásához. 1950. január elsejével a Belügyminisztérium Államvédelmi Hatóságából megszületett az ÁVH, melynek feladata a külső és belső ellenség elhárítása lett. A hortobágyi táborrendszert megalapozó, 1950. június 23- ai kitelepítés az ÁVH erődemonstrációja volt – két nappal az újabb világháborúval fenyegető koreai háború kitörése előtt.

A propaganda szerint az embereket „éles” helyzetben telepítették át a hátországba az ellenséggel érintkező déli határ mellől. A 6 megye területéről deportált 2446 főből 655 fő, 192 család zalai volt, őket a határövezet 82 településéről vagonírozták be. A deportálásra kijelölt család nevére kiállított határozat szerint „nevezett eddigi lakóhelyéről való kiutasítása és új lakóhelyének elfoglalása közérdekből szükségessé vált”.

 

Emlékezés a Magyar Kultúra Ünnepén

kultura thA magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc (1790-1838) ezen a napon fejezte be a  Himnusz  megírását. A kultúra napjának megünneplésének gondolata ifj. Fasang Árpád zongoraművésztől, a későbbi kultúr-diplomatától származik, aki így fogalmazott: „Ez a nap annak tudatosítására is alkalmas, hogy az ezeréves örökségből meríthetünk, és van mire büszkének lennünk, hiszen ez a nemzet sokat adott Európa, a világ kultúrájának. Ez az örökség tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a mai gondok megoldásában is." „Kultúránk tesz felismerhetővé bennünket, ezért nagy felelősség, hogy miként ápoljuk, és milyen párbeszédet folytatnak a közönséggel, illetve egymással a művészeti szcéna szereplői." - hirdeti Hegedűs D. Géza. Nagy a felelősség, hiszen „A haza szűnik meg, ha megszűnik a centrum, az a kultúra, amelybe az ember beleszületett." - mondotta Oravecz Imre.

A Nemzeti Múzeumban őrzött kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását Szatmárcsekén, (a kéziraton csak ennyi áll: Cseke, 1923. január 22.) és erre az eseményre emlékezve e napon ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját.

Ebből az alkalomból tematikus faliújság készült kollégiumunkban, amely az intézmény ebédlőjében került elhelyezésre.

 

Kollégiumi Karácsony

IMG 4199A téli szünet előtti utolsó esték a kollégiumban is a karácsonyi készülődés jegyében zajlanak Így volt ez az idén is. December 19-én tartottuk meg a kollégiumi karácsonyi ünnepségünket. Az elmúlt esztendők hagyományait követve ünnepi műsorral készültek a tanulóink. Az intézmény ebédlőjét már délután elkezdték feldíszíteni. Szépen terített asztal, alkalomhoz illő dekoráció várta a kollégiumi diákközösséget, valamint a nevelőtestület tagjait az étkezőben. A színpadon karácsonyi műsor keretében közel hozták mindenkihez az adventi hangulatot és szellemiséget a felkészült szereplők és az énekkar tagjai. A repertoár ezúttal is színes és tartalmas volt. A műsort a Nagy Gábor kollégiumvezető rövid beszéde és jókívánságait követően ünnepi vacsora zárta.

Tűzoltósági gyakorlat

image 300Kiürítési gyakorlattal egybekötött ellenőrző gyakorlatot tartott 2018. december 5-én este a nagykanizsai tűzoltóság a Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiumában.

A feltételezés szerint tűz keletkezett a kollégium III. emeleti 303 szobájában. A füst elárasztotta a lakószintek folyosóit. A tűzjelző megszólalását követően a kollégium pedagógusai megkezdték az épület kiürítését és elvégezték a közművek (villany, gáz) kikapcsolását. A diákok fegyelmezetten, a nevelők utasításait követve vonultak a létesítmény melletti parkolóba. A létszámellenőrzés során kiderült, hogy a kettő tanuló az intézmény épületének tetejére menekült.

A tűzesethez a nagykanizsai, zalakarosi és letenyei tűzoltók 6 tűzoltógépjárművel vonultak ki a helyszínre. A kiérkező egységek légző álarc és emelőkosár használatával kimentették a tetőn rekedt diákokat. Ezzel párhuzamosan vízsugarakat szereltek a tűzoltók a tűz továbbterjedésének megakadályozásra és annak eloltására.

A gyakorlat célja a tűzoltás-vezetői, illetve a tűzoltói készenléti állomány felkészültségének, tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének, ismereteinek ellenőrzése volt kollégiumban keletkezett tűz oltásánál.

Gólyaavató beszámoló

image 050A gólyaavató a kollégiumba legújabbként érkező tanulók részére tartott rendezvény, amely annak érdekében született, hogy a diákok jobban megismerjék egymást és a kollégium régebbi tagjait. Minden évben a diákönkormányzat közreműködésével valósult meg a kollégiumi gólyaavató, ami az idei tanévben sem történt másképp.

A feladatokat csapatokban oldották meg a gólyák, nekik csapatvezetőjük volt a DÖK- tagokból, akik ügyeltek a játék tisztaságára és balesetmentességére. Annak érdekében, hogy minél jobban érezzék magukat a gólyák, jelmezbe öltöztek és különböző feladatokat oldottak meg egyesével és csoportosan. Pl:. Citrommal a szájukban nyelvtörőket mondtak.

A feladatok végeztével a diákok eskütétele következet.

Miután esküt tettek a gólyák, eredményhirdetéssel zárult a 2018-as gólyaavató, amiben jutalmazták a helyezetteket, így minden gólya jutalommal térhetett nyugovóra.

 DÖK

Programhétvége

image 500November közepén ismét részt vehettünk egy programhétvégén, melyet Farkas Zsuzsanna és Erhetics Endre nevelők szerveztek nekünk. Érdekesebbnél érdekesebb programokban volt részünk azokban a napokban. Pénteken kezdődött a „bennmaradós hétvége”, amely tanórával és egy megbeszéléssel indult, aztán egy közös filmnézéssel folytatódott pattogatott kukorica kíséretében. Az első program - amelyet távol töltöttünk Nagykanizsától –az a Szigligeti vár megtekintése volt. A Balaton-felvidék leglátványosabb várába meredek lépcsőkön haladtunk felfelé. Először az alsóvárba jutottunk, majd kb. 20 méterrel feljebb lévő felsővárból is megcsodálhattuk a Balatont. Mindannyian élveztük a gyönyörű kilátást, melyet rengeteg fotóval meg is örökítettünk. Ezután a Tapolcai-tavasbarlangban   mutatták be nekünk a karsztvidékek csodálatos világát. 10 terem különleges látnivalói kalauzoltak minket a titokzatos barlangok világában. Ennek köszönhetően a kúszóbarlangot is kipróbálhattuk, majd mindezt élménnyel teli csónakázás követte. Az ebéd elfogyasztása után a városban tettünk egy sétát, ekkor a nevezetes Malom-tavat is megtekintettük. Miután kellően elfáradtunk, Kehidakustányra utaztunk át egy lazító fürdőzésre, ahol kipihenhettük iskolás fáradalmainkat. A fürdőzés után jól megéheztünk, ezért a Mc Donald's-ben került sor a vacsorára. Fáradtak voltunk ugyan amire visszaértünk a kollégiumba, viszont egy táncestet nem hagyhattunk ki. Vasárnap közösségépítő játékokon vettünk részt, ahol egy teszt kitöltése után azt is megtudhattuk, hogy ki a legokosabb AJKP-s tanuló a csoportunkban. További játékokban a „legjobb rendőr”, illetve a „legjobb gyilkos” kategóriában is eredmény születtek, melyeket szintén nem lehetett elhallgatni. Az ebédet a Robinson pizzériában fogyasztottuk el, ahol mindenki saját ízlése szerint rendelt. Ezután elmentünk moziba, ahol egy közösen kiválasztott filmet nézhettünk meg. A program zárásaként Végül visszamentünk a kollégiumba és sütiztünk egyet. Sok élményt szereztünk magunknak ezen a hétvégén, melyet köszönünk nevelőinknek!!!

Vagdal Mercédesz

Programhétvége Előkészítő évfolyam

Zalaszabar – Kőszeg
2018. november 16 – 18.

IMG 2603Pénteken a késő délután indultunk Zalaszabarba. A szálláselfoglalása után elfogyasztottuk a finom vacsorát. Utána egy közös énekléssel felköszöntöttük Tündit, aki aznap ünnepelte a születésnapját. Este átmentünk a csúszdaházba, ahol legyőzve a félelmeinket önfeledt szórakoztunk, kipróbálva mindegyik csúszdát. Az este további részében megnéztük a Lajkó, cigány az űrben című filmet.

Szombaton korán keltünk, a reggeli elfogyasztása után indultunk Kőszegre.

Jurisics vár: a vár az 1532-ben, a Bécs felé nyomuló oszmán hadak rohama elleni védekezést vezető várkapitányról kapta a nevét. Jurisics Miklós maroknyi védőserege 19 ostromot vert vissza; az ő győzelmeikre emlékeztet a Kőszegen mindennap 11-kor megszólaló harangszó. – Itt csapatokat alakítottunk és a „vármustra” nevű feladatlap kérdéseire kerestük a válaszokat. Megtekintettük a Magyar História című 3 D-s filmet, mely mindannyiunknak nagyon tetszett. Megnéztük a Jézus Szíve templomot, melynek belső része a barokk stílus jegyeit mutatja. A Főtéren sétálva megnéztük az ország legkisebb lakóházát, melyben jelenleg fodrászat működik. Ebédünket a Bécsikapu Étteremben fogyasztottuk el.

Délután az Írottkő-kilátóhoz vezetett utunk, mely 884 m, nemcsak a Kőszegi-hegység legmagasabb pontja, hanem a Dunántúl, illetve Burgenland csúcspontja is.  A hegytetőn 1913-ban épült kilátó egyszerre két ország területén fekszik, mind Magyarország, mind Ausztria irányából látogatható. A közel 10 km túra során a természet szépségeiben, az ősz csodáiban is gyönyörködhettünk. Fáradtan érkeztünk a Zöld Elefánt Étterembe, ahol fenséges vacsoránkat fogyasztottuk el.

Vasárnap reggel nehezen ébredtünk, reggeli után filmnézés következett, melynek a pihenés volt a lényege. Az egész napot a „Virtual Park”-ban töltöttük ( nekünk, az „Y generációnak” ez maga volt a paradicsom): szimulátorok (autóversenyzés, vezetési technikák) kipróbálása közben csapatok alakultak és a szabaduló szobában mutattuk meg ügyességünket, rátermettségünket. Nagyon izgalmas és érdekes volt. A 4 XD mozi volt mindenki kedvence, az itt megtekintett filmek tették fel a „koronát” napunkra. Gyorsan eltelt a nap, este a vacsora elfogyasztása után indultunk vissza a kollégiumba.

Kollégiumi események

Végzős kollégistáink jutalomkirándulása Tihanyba

Végzős kollégistáink jutalomkirándulása Tihanyba

Események 2021. június 30.
A kollégiumi ballagás másnapján, 2021. 06. 19-én szerveztünk kirándulást a végzőseinknek. Reggel 7,40-kor indultunk vonattal Balatonföldvárra, majd onnan hajóval folytattuk utunkat Tihanyig. Ebéd után felsétáltunk a Tihanyi Bencés Apátság Látogatóközpontjához, s közben jókedvűen vegyültünk el a Levendula Fesztivál színes forgatagában.Mindenki nagy élvezettel fényképezett a festői környezetben, kihasználva a csodálatos balatoni…
Bővebben
Programhétvége AJKP 2021. június 11-13.

Programhétvége AJKP 2021. június 11-13.

2021. június 30.
Szerencsére a tanév végén lehetőséget kaptunk programhétvége szervezésére és egynapos tanulmányi kiránduláson való részvételre. Pénteken délután négy órától csocsóbajnoksággal nyitottuk a programok sorozatát. A lányok jókedvűen mutatták meg rátermettségüket, fürgeségüket.…
Végzős kollégistáink köszöntése, ballagási vacsora

Végzős kollégistáink köszöntése, ballagási vacsora

2021. június 30.
A koronavírus járvány miatt sajnos a tavalyi tanévben elmaradt a kollégiumi ballagás. Idén, a kedvező járványügyi adatoknak köszönhetően, 2021. 06. 18-án adódott lehetőség arra, hogy köszöntsük a végzős kollégistákat egy…
Őrségi jutalomkirándulás

Őrségi jutalomkirándulás

2021. június 21.
A tanév utolsó hétvégéjén jutalomkirándulásra nyílt mód, melyet a nyugati határszél területére terveztünk. A reggeli ellátmánycsomagok átvétele után buszba szálltak a tanév során legjobb teljesítményt nyújtó tanulók. Első megállónk Velemér…

Információk