home  8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 74/A  phone +36/93-313-010  email kollegium[@]cserhati[.]hu

KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉS

Kedves Szülők, kedves régi és új Diákjaink!

A 2020-2021-es tanévre a jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk, az  alábbi jelentkezési lap  letölthető és postán ill. e-mailben elküldhető címünkre.
JELENTKEZÉSI LAP letöltése

Postacím: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 74/a
Kérem a borítékra írják rá, hogy Kollégium

A jelenlegi helyzetben az online jelentkezési forma a legkönnyebb lehetőség, melyet megtehet az alábbi hivatkozásokon:

E-mailben nagy[pont]gabor[kukac]cserhati[pont]hu címen vagyunk elérhetők,
illetve telefonos felvilágosítást adunk: a +36 30-8272-315 számon

Az új és a régi kollégistákat szeretettel várjuk!

Tájékoztató a kollégiumba való jelentkezésről, beköltözésről letölthető formában: Tájékoztató

Tisztelt Szülő! Kedves Leendő Kollégista Diák!

Szeretettel köszöntöm mindazon diákokat és annak gondviselőjét, akik a 2019/2020. tanévre intézményünk kollégiumába kérték felvételüket, illetve azokat is, akik szeretnének beiratkozni intézményünkbe.
A kollégiumi felvétel egy tanévre szól, melyet minden tanulónak, akik tagja kíván lenni kollégiumunkban, kérnie kell!

A kollégiumi felvételhez az alábbi dokumentumok kitöltése, valamint azok egyidejű benyújtása szükséges, melyek megtalálhatóak az intézmény honlapján http//kollegium.cserhati.hu címen a kollégiumi felvétel tudnivalók menüpontban, de személyesen a kollégiumban is van rá lehetőség kitölteni azokat:

A fenti dokumentumokat személyesen, postai úton, vagy e-mailben is legkésőbb a kollégiumi beköltözés napjáig - 2019. szeptember 1. (vasárnap) 14 óra - kell benyújtani intézményünkhöz az alábbi címre:

Nagykanizsai Szakképzési Centrum
Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma
8800 Nagykanizsa
Ady Endre út 74/a

A borítékra kérem írják rá, hogy „kollégiumi felvételi jelentkezés”!

A sikeres felvételi kérelem esetén, a tanuló kollégiumi jogviszonya 2019. szeptember 1-vel jön létre, és a 2019/2020. tanév utolsó tanítási napjáig 2020. augusztus 31-ig tart.

Egyéb tudnivalók:

1. A kollégiumi elhelyezés egy tanévre szól, a kollégiumi tagságot tanévenként meg kell újítani!!

A kollégiumi felvételről az igazgató dönt!

2. A kollégium belső életét döntő mértékben az intézmény házi- és napirendje szabályozza. Ennek pontos betartása minden kollégista számára kötelező. Az előírások, szabályok tudatos megsértése vagy semmibe vétele fegyelmi vétségnek minősül! Házirendünk részletesen taglalja a legsúlyosabbnak minősített vétségeket, pl. mások holmijának eltulajdonítása, dohányzás, italozás, bármilyen kábítószer birtoklása, tűzveszélyes eszközök használata. Ugyanakkor tiltott bármilyen agresszív cselekedetet kiváltó szúró-vágó eszköz behozatala, engedéllyel nem rendelkező elektromos eszközök használata, egymás testi épségének megsértése, indokolatlan késések, ill. engedély nélküli távozások, ill. kimaradások, szándékos rongálás, stb. A szándékos vagy gondatlanságból elkövetett rongálásokról levélben értesítjük a szülőt.

3. Kollégistáink lakókörnyezetüket önkiszolgáló rendszerben tartják tisztán előírások alapján és külön beosztás szerint a közös helyiségek rendben tartása is a tanulók feladata.

A lakószobák otthonos, ízléses, esztétikus képének kialakítása a szobaközösség feladata a csoportvezető tanár közreműködésével és irányításával történik. Nem járulunk hozzá az ízléstelen, giccses „díszítéshez”, matricák, - egyéb reklámplakátok, pop-sztárok képeinek falra, bútorokra való ragasztásához.

4. Kérjük a Kedves Szülőt a tanulók hétvégi távozásával kapcsolatos iránymutatásokat tartsa be, melyek közül a legfontosabbak:

  • Bármilyen rendkívüli esemény kapcsán (baleset, betegség, stb.) amely a tanuló engedélyezett időpontig való megérkezését akadályozza, elvárjuk a kollégium azonnali értesítését!
  • Amennyiben a tanuló a szülő előzetes beleegyezésével a hétvégén (péntektől vasárnapig) a kollégiumban kíván maradni, ehhez a szülő előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. Kérjük, mellőzzék az utolsó pillanatban (pl. csütörtök este) küldött értesítést. A hétvégén benntartózkodó tanuló étkezéséről a szülőnek kell gondoskodni.
  • A tanuló rokonokhoz, ismerősökhöz való eltávozáshoz a szülő írásbeli hozzájárulása szükséges.

5. A kollégisták tanulmányi tevékenységének nyomon követése a csoportvezető tanár feladata (napi ellenőrzés, szilenciumi rend, korrepetálás, stb.). Minden tanuló köteles az iskolában szerzett jegyeit illetően tájékoztatást adni a csoportvezető tanára részére.

6. Étkezési térítési díjakról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 39/2012. (VIII. 23.) számú rendelete szabályozza az oktatási intézményekben igénybe vehető étkezés típusokat és a fizetendő díjak összegét. A Rendelet alapján az intézményben folyó étkeztetés során az alábbi táblázatban jelzett étkezési típusokat veheti igénybe.

 

Nettó ár
(Ft)

Áfá-val növelt bruttó ár
(Ft)

Étkezési típus igénylése
(X-el jelölve)

Menza

345

438

 

Kollégista 1* étkező (E)

345

438

 

Kollégista 1* étkező (V)

214

272

 

Kollégista 2* étkező (E+V)

559

710

 

Kollégista 2* étkező (R+V)

428

544

 

Kollégista 3* étkező (R+E+V)

773

982

 

Kollégista 3* étkező (T+E+V)

654

831

 

Kollégista 3* étkező (R+T+V)

523

665

 

Kollégista 4* étkező (R+T+E+V)

868

1 103

 

Kollégista 5* étkező (R+T+E+U+V)

963

1 224

 

Amennyiben gyermeke részére nem kér minden nap étkezést (például szakmai gyakorlat miatt), kérem, aláhúzásával jelezze, mely napokon nem sze-retné igénybe venni az étkezést gyermeke részére:
hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek
Amennyiben gyermeke nem a kollégiumban szeretne ebédelni, hanem az iskolai menzán, kérjük szíveskedjen aláhúzással megjelölni a kívánt intézményt:
- Dr. Mező Ferenc Gimnázium
- Batthyány Lajos Gimnázium
- Thúry György Szakképző Iskola
- Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskola
Az étkezési térítési díjak befizetése a következő módokon lehetséges: (Aláhúzással jelezzék, hogy melyik fizetési módot választják!)
- csoportos beszedési megbízással
- átutalással: a számlán szereplő bankszámlára;
- banki pénztári befizetéssel;

Amennyiben a csoportos beszedést választják, az ehhez szükséges nyomtatványt is (Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére) kérjük kitölteni, és az esetleges kedvezmény igazolására szolgáló dokumentumokkal/nyilatkozatokkal együtt a NaGESZ Étkezési csoportnál leadni! A meglévő megbízások a következő tanévben is érvényesek! Bármilyen kérdés esetén forduljanak a NaGESZ, Étkeztetési csoporthoz: Fő út 8. illetve az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen, valamint a +36 30 629 7488 telefonszámon.

Az étkezéshez kapcsolódó nyomtatványokat szintén megtalálja a Dokumentumok menüpont alatt!

7. Minden tanuló köteles magánál tartani a TAJ kártyáját.

8. A tanuló felkészítése az új tanévre a Kedves Szülő feladata, gyermeke aktív közreműködésével. Ez egyrészt jelenti a kiküldött levelek, írások, stb. gondos együttes áttanulmányozását. Természetesen a felkészítés részét képezi az is, hogy a kollégista tanulót a kollégiumi önkiszolgáló tevékenységre „rá kell hangolni”: a kollégista alaposan és gyorsan takarítson, tudjon mosni, vasalni, mosogatni, ruhát hajtogatni, rendezett szekrényt, íróasztalt produkálni, egyszóval mindazokat a teendőket elvégezni, melyek az életben elengedhetetlenül fontossá válnak. Fontos, hogy a tanuló tudjon megfelelően bánni és gazdálkodni az otthonról kapott pénzzel. Ezért kérjük a Kedves Szülőt „gyakoroltassa” gyermekével a fenti feladatokat, a pontosság, az intelligens, kulturált viselkedés „számonkérése” mellett.

Reméljük, az egészséges életmód, a rendszeres testedzés, sport (úszás, futás, kerékpározás, kirándulás, stb.) szintén a nyári „elfoglaltság” részét képezte, melyből kimarad a dohányzás! Mindezek mellett a folyamatos „szellemi táplálék” elengedhetetlenül szükséges: igényes, értékes tartalmú könyvek olvasása adott esetekben múzeumok, tárlatok látogatása.

9. A tanuló a kollégiumba költözéskor a következő felszerelést hozza magával:

az évszakoknak és szükségletnek megfelelő alsó- és felső ruházatot, hálóruhát,fürdőköpenyt vagy köntöst, papucsot, tréningruhát, torna- vagy sportcipőt, tisztálkodási eszközöket, mosószert, takarításhoz-mosogatáshoz dörzsi szivacsot, nedvszívó kendőt, egészségügyi papírt, papírszalvétát, uzsonnazacskót, ruhakefét, cipőápoló felszerelést, varróeszközt, élelmiszertárolásra alkalmas dobozt,(névvel ellátva) ill. mikrohullámú készülékbe helyezhető edényt, evőeszközt.

Kiemelten fontos dokumentumok:

Születési anyakönyvi kivonat másolata, TAJ kártya, tanulói azonosító szám (OM azonosító), adószám, (NAV-nál kiváltható) személyi számot igazoló dokumentum, orvosi igazolás (háziorvostól: közösségben elhelyezhető-e a tanuló). Ezen igazolás legyen friss (augusztus hó közepe). Orvosi igazolás hiányában a tanuló nem foglalhatja el a kollégiumi férőhelyét!

Sajátos nevelési igényű tanulók hozzák magukkal a Szakértői és rehabilitációs bizottság igazolását, amely a fogyatékosság kódszámát tartalmazza. Rendszeres gyermekvédelmi segélyben részesülők, ill. 3 vagy több gyermeket nevelő szülő hozzák magukkal az erről szóló igazolást, ill. az általunk kiadott, kitöltött (mellékelt Nyilatkozatot) az étkezési térítési díj normatív kedvezményének megállapításához.

Kérjük a szülőt, hogy a kitöltött mellékelt „Kollégiumi Egészségügyi Törzslapot” legkésőbb a beíratás alkalmával leadni szíveskedjen, hogy adott esetekben megfelelő módon segíthessünk!

Beköltözéskor leadandó:

Kollégiumi Egészségügyi Lap, Kollégiumi Felvételi Kérelem, Nyilatkozat.

Együttműködését köszönjük!

Nagykanizsa, 2019. június 04.

Üdvözlettel: Nagy Gábor
Intézményegység-vezető

Kollégiumi események

Programhétvége - AJKP előkészítő

Programhétvége - AJKP előkészítő

Események 2020. február 24.
2020.01.31-én, pénteken kezdődött a bent maradós hétvégénk. Mindenki nagy izgalommal és boldogsággal várta, hogy milyen lesz a legelső. Délután 16:00-ra mindenkinek be kellett érnie a kollégiumba es hála Istennek mindenki be is ért, így nem kellett senkire várnunk. Hamarosan elindultunk a városi könyvtárba, ahol kedvesen fogadtak minket és megmutatták, hogy…
Bővebben
Sítábor

Sítábor

2020. február 11.
2020. január 19-24 2020.01.19-én reggel 9 óra után indultunk a nagykanizsai Zsigmondy Vilmos Iskola elől. 7 óra utazás után megérkeztünk az olaszországi piancavallo sí központba, mely 1245-1865m magasan fekszik.. Birtokba…
Magyar Kultúra Napja

Magyar Kultúra Napja

2020. január 28.
2020. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján a Rákóczi-emlékév zárásaként történelmi vetélkedőre került sor kollégiumunkban. A csoportok által delegált 3 fős csapatok változatos feladatok megoldásával bizonyíthatták jártasságukat a Rákóczi-szabadságharc témakörében.…
„Elhurcolt Életek” vándorkiállítás

„Elhurcolt Életek” vándorkiállítás

2020. január 15.
Vándortárlat fókuszában a vidéki zsidóság 1944-es tömeges deportálása áll. Kiállítás témája magába foglalja a magyarországi holokauszt eseményeit, valamint ezek közvetlen és közvetett előzményeit is. Az egyes paneleken a történelmi narratíva…

Információk

2018. október 01-től  étkezéssel kapcsolatos ügyintézés, kivétel az étkezés napi lemondása kizárólag a NAGESZ (Nagykanizsa, Fő út 8.) irodájában történik.
Elérhetőségek: E-mail: etkeztetes@nagesz.hu,       Telefonon: 06/30/6297-488