home  8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 74/A  phone +36/93-313-010  email kollegium[@]cserhati[.]hu

2018. október 01-től  étkezéssel kapcsolatos ügyintézés, kivétel az étkezés napi lemondása kizárólag a NAGESZ (Nagykanizsa, Fő út 8.) irodájában történik.
Elérhetőségek: E-mail: etkeztetes@nagesz.hu,       Telefonon: 06/30/6297-488

Tájékoztató a kollégiumba való jelentkezésről, beköltözésről letölthető formában: Tájékoztató

Tisztelt Szülő! Kedves Leendő Kollégista Diák!

Szeretettel köszöntöm mindazon diákokat és annak gondviselőjét, akik a 2018/2019. tanévre intézményünk kollégiumába kérték felvételüket, illetve azokat is, akik szeretnének beiratkozni intézményünkbe. A kollégiumi felvétel egy tanévre szól, melyet minden tanulónak, akik tagja kíván lenni kollégiumunknak, kérnie kell!

A kollégiumi felvételhez az alábbi dokumentumok kitöltése, valamint azok egyidejű benyújtása szükséges, melyek megtalálhatóak itt az intézmény honlapján, de személyesen a kollégiumban is van rá lehetőség kitölteni azokat:

A kollégiumi felvétel, (externátusi ellátás) eljárási rendje

Kollégiumi Felvételi Kérelem + Nyilatkozat + Kollégiumi Egészségügyi Lap


A fenti dokumentumokat személyesen, postai úton, vagy e-mailben is legkésőbb a kollégiumi beköltözés napjáig - 2018. szeptember 2. (vasárnap) 14 óra - kell benyújtani intézményünkhöz az alábbi címre:
Nagykanizsai Szakképzési Centrum
Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma
8800 Nagykanizsa, Ady Endre út 74/a

A borítékra kérem írják rá, hogy „kollégiumi felvételi jelentkezés”!

2018. szeptember 2-val jön létre, és a 2018/2019. tanév utolsó ta-nítási napjáig 2019. augusztus 31-ig tart.

Egyéb tudnivalók:

1. A kollégiumi elhelyezés egy tanévre szól, a kollégiumi tagságot tanévenként meg kell újítani!!

A kollégiumi felvételről az igazgató dönt!

2. A kollégium belső életét döntő mértékben az intézmény házi- és napirendje szabályozza. Ennek pontos betartása minden kollégista számára kötelező. Az előírások, szabályok tudatos megsértése vagy semmibe vétele fegyelmi vétségnek minősül! Házirendünk részletesen taglalja a legsúlyosabbnak minősített vétségeket, pl. mások holmijának eltulajdonítása, dohányzás, italozás, bármilyen kábítószer birtoklása, tűzveszélyes eszközök használata. Ugyanakkor tiltott bármilyen agresszív cselekedetet kiváltó szúró-vágó eszköz behozatala, engedéllyel nem rendelkező elektromos eszközök használata, egymás testi épségének megsértése, indokolatlan késések, ill. engedély nélküli távozások, ill. kimaradások, szándékos rongálás, stb. A szándékos vagy gondatlanságból elkövetett rongálásokról levélben értesítjük a szülőt.

3. Kollégistáink lakókörnyezetüket önkiszolgáló rendszerben tartják tisztán előírások alapján és külön beosztás szerint a közös helyiségek rendben tartása is a tanulók feladata.

A lakószobák otthonos, ízléses, esztétikus képének kialakítása a szobaközösség feladata a csoportvezető tanár közreműködésével és irányításával történik. Nem járulunk hozzá az ízléstelen, giccses „díszítéshez”, matricák, - egyéb reklámplakátok, pop-sztárok képeinek falra, bútorokra való ragasztásához.

4. Kérjük a Kedves Szülőt a tanulók hétvégi távozásával kapcsolatos iránymutatásokat tartsa be, melyek közül a legfontosabbak:

  • Bármilyen rendkívüli esemény kapcsán (baleset, betegség, stb.) amely a tanuló engedélyezett időpontig való megérkezését akadályozza, elvárjuk a kollégium azonnali értesítését!
  • Amennyiben a tanuló a szülő előzetes beleegyezésével a hétvégén (péntektől vasárnapig) a kollégiumban kíván maradni, ehhez a szülő előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. Kérjük, mellőzzék az utolsó pillanatban (pl. csütörtök este) küldött értesítést. A hétvégén benntartózkodó tanuló étkezéséről a szülőnek kell gondoskodni.
  • A tanuló rokonokhoz, ismerősökhöz való eltávozáshoz a szülő írásbeli hozzájárulása szükséges.

5. A kollégisták tanulmányi tevékenységének nyomon követése a csoportvezető tanár feladata (napi ellenőrzés, szilenciumi rend, korrepetálás, stb.). Minden tanuló köteles az iskolában szerzett jegyeit illetően tájékoztatást adni a csoportvezető tanára részére.

6. Étkezési térítési díjakról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2015. (VIII. 28.) számú rendelete szabályozza az oktatási intézményekben igénybe vehető étkezés típusokat és a fizetendő díjak összegét. A rendelet alapján az intézményben folyó étkeztetés során az alábbi táblázatban jelzett étkezési típusokat veheti igénybe.

 

Nettó ár (Ft)

Áfá-val növelt
bruttó ár (Ft)

Étkezési típus igénylése
(X-el jelölve)

Menza

325

413

Kollégista 1* étkező (E)

325

413

Kollégista 1* étkező (V)

202

257

Kollégista 2* étkező (E+V)

527

669

Kollégista 2* étkező (R+V)

404

513

Kollégista 3* étkező (R+E+V)

729

926

Kollégista 3* étkező (T+E+V)

617

784

Kollégista 3* étkező (R+T+V)

494

628

Kollégista 4* étkező (R+T+E+V)

819

1 040

Kollégista 5* étkező (R+T+E+U+V)

909

1 154

Amennyiben gyermeke részére nem kér minden nap étkezést (például szakmai gyakorlat miatt), kérem, aláhúzásával jelezze, mely napokon nem szeretné igénybe venni az étkezést gyermeke részére:
hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek

Amennyiben gyermeke nem a kollégiumban szeretne ebédelni, hanem az iskolai menzán, kérjük szíveskedjen aláhúzással megjelölni a kívánt intézményt:
- Dr. Mező Ferenc Gimnázium
- Batthyány Lajos Gimnázium
- Thúry György Szakképző Iskola
- Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskola

Az étkezési térítési díjak befizetése a következő módokon lehetséges: (Aláhúzással jelezzék, hogy melyik fizetési módot választják!)

- csoportos beszedési megbízással
- átutalással: a számlán szereplő bankszámlára;
- banki pénztári befizetéssel;

Amennyiben a csoportos beszedést választják, az ehhez szükséges nyomtatványt is (Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére) kérjük kitölteni, és az esetleges kedvezmény igazolására szolgáló dokumentumokkal/nyilatkozatokkal együtt a NaGESZ Étkezési csoportnál leadni! A meglévő megbízások a következő tanévben is érvényesek! Bármilyen kérdés esetén forduljanak a NaGESZ, Étkeztetési csoporthoz: Fő út 8. illetve az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen, valamint a +36 30 629 7488 telefonszámon.

Az étkezéshez kapcsolódó nyomtatványokat szintén megtalálja a Dokumentumok menüpont alatt!

7. Minden tanuló köteles magánál tartani a TAJ kártyáját.

8. A tanuló felkészítése az új tanévre a Kedves Szülő feladata, gyermeke aktív közreműködésével. Ez egyrészt jelenti a kiküldött levelek, írások, stb. gondos együttes áttanulmányozását. Természetesen a felkészítés részét képezi az is, hogy a kollégista tanulót a kollégiumi önkiszolgáló tevékenységre „rá kell hangolni”: a kollégista alaposan és gyorsan takarítson, tudjon mosni, vasalni, mosogatni, ruhát hajtogatni, rendezett szekrényt, íróasztalt produkálni, egyszóval mindazokat a teendőket elvégezni, melyek az életben elengedhetetlenül fontossá válnak. Fontos, hogy a tanuló tudjon megfelelően bánni és gazdálkodni az otthonról kapott pénzzel. Ezért kérjük a Kedves Szülőt „gyakoroltassa” gyermekével a fenti feladatokat, a pontosság, az intelligens, kulturált viselkedés „számonkérése” mellett.

Reméljük, az egészséges életmód, a rendszeres testedzés, sport (úszás, futás, kerékpározás, kirándulás, stb.) szintén a nyári „elfoglaltság” részét képezte, melyből kimarad a dohányzás! Mindezek mellett a folyamatos „szellemi táplálék” elengedhetetlenül szükséges: igényes, értékes tartalmú könyvek olvasása adott esetekben múzeumok, tárlatok látogatása.

9. A tanuló a kollégiumba költözéskor a következő felszerelést hozza magával:

az évszakoknak és szükségletnek megfelelő alsó- és felső ruházatot, hálóruhát,fürdőköpenyt vagy köntöst, papucsot, tréningruhát, torna- vagy sportcipőt, tisztálkodási eszközöket, mosószert, takarításhoz-mosogatáshoz dörzsi szivacsot, nedvszívó kendőt, egészségügyi papírt, papírszalvétát, uzsonnazacskót, ruhakefét, cipőápoló felszerelést, varróeszközt, élelmiszertárolásra alkalmas dobozt,(névvel ellátva) ill. mikrohullámú készülékbe helyezhető edényt, evőeszközt.

Kiemelten fontos dokumentumok:

Születési anyakönyvi kivonat másolata, TAJ kártya, tanulói azonosító szám (OM azonosító), adószám, (NAV-nál kiváltható) személyi számot igazoló dokumentum, orvosi igazolás (háziorvostól: közösségben elhelyezhető-e a tanuló). Ezen igazolás legyen friss (augusztus hó közepe). Orvosi igazolás hiányában a tanuló nem foglalhatja el a kollégiumi férőhelyét!

Sajátos nevelési igényű tanulók hozzák magukkal a Szakértői és rehabilitációs bizottság igazolását, amely a fogyatékosság kódszámát tartalmazza. Rendszeres gyermekvédelmi segélyben részesülők, ill. 3 vagy több gyermeket nevelő szülő hozzák magukkal az erről szóló igazolást, ill. az általunk kiadott, kitöltött (mellékelt Nyilatkozatot) az étkezési térítési díj normatív kedvezményének megállapításához.

Kérjük a szülőt, hogy a kitöltött mellékelt „Kollégiumi Egészségügyi Törzslapot” legkésőbb a beíratás alkalmával leadni szíveskedjen, hogy adott esetekben megfelelő módon segíthessünk!

Beköltözéskor leadandó:

Kollégiumi Egészségügyi Lap, Kollégiumi Felvételi Kérelem, Nyilatkozat.

Együttműködését köszönjük!

Nagykanizsa, 2018. május 18.

Üdvözlettel: Nagy Gábor
Intézményegység-vezető

Kollégiumi események

AJKP Programhétvége Előkészítő évfolyam

AJKP Programhétvége Előkészítő évfolyam

Események 2019. május 15.
2019. május 10 -12 Pénteken délután indultunk a várt kikapcsolódásra. Készülődés közben megeredt az eső, de ez nem szegte kedvünket, hogy kedvenc helyünkre a zalaszabari Kalandpark megyünk. Az idő „kegyes” volt hozzánk, csak pénteken délután esett. A szállás elfoglalása után elfogyasztottuk a vacsorát, mely nagyon finom volt. A zenehallgatás és…
Bővebben
Kollégiumi ballagás

Kollégiumi ballagás

2019. május 06.
Iskolánkban a végzősök búcsúztatása minden évben a kollégiumi ballagással kezdődik. Rövid műsor után a barátok felidézik az együtt töltött évek legemlékezetesebb pillanatait, mozzanatait. Ez így volt az idei évben is.…
Programhétvége 2019. április 26-27-28

Programhétvége 2019. április 26-27-28

2019. május 03.
Az idei tanévben másodszorra vehetett részt csoportunk az izgalmas és érdekes programokkal teli bennmaradós hétvégén, amelyet Farkas Zsuzsanna és Erhetics Endre nevelők szerveztek. Első napon egy programismertető megbeszélést tartottunk, amelyen…
Nagykanizsa is részt vett a XIII. Országos AJKP Művészeti Fesztiválon

Nagykanizsa is részt vett a XIII. Országos AJKP Művészeti Fesztiválon

2019. május 03.
Lelkesen készültünk az idén Salgótarjánban megrendezett XIII. Országos AJKP Művészeti Fesztiválra. Nagykanizsától hosszú volt az út Nógrád megye legnagyobb városáig. A Salgótarjáni SzC kollégiumi intézményegységébe megérkezve a regisztráció után gyorsan…

Információk